Middels dit bericht brengen we een ieder op de hoogte van het beëindigen van het

Pekelder Shanty Plus Koor.

Door de corona en een anderhalf jaar niet te hebben kunnen repeteren en optreden hebben we gezamenlijk de knoop door moeten hakken

en de zware beslissing  moeten nemen om definitief te moeten stoppen met het repeteren en op te treden van het koor. Ook de gemiddeld hoge leeftijd speelt er een rol in mee. We danken dan ook een ieder voor het vertrouwen in het koor  waar we ook mochten optreden, als verzorgingstehuis, bejaardenhuis een feest avond. Kortom te veel om op te noemen. we danken ook de collega koren en wensen hun veel succes met hun verder verloop.

Voor eventueel u nog vragen heeft, gelieve contact op te nemen met  R.Nijboer telefoon 0597-646226 of via mail   reindnijboer@ziggo.nl